کارمزدها

سیاست ما، همواره کاهش هزینه ها و کارمزدهای کاربران میباشد

کارمزد واریز و برداشت ارز دیجیتال

ارز

شبکه

حداقل میزان واریز

حداکثر میزان واریز

حداقل میزان برداشت

حداکثر میزان برداشت (روزانه)

کارمزد واریز

کارمزد برداشت

کارمزد واریز و برداشت تومان

ارز

شبکه

حداقل میزان واریز

حداکثر میزان واریز

حداقل میزان برداشت

حداکثر میزان برداشت (روزانه)

کارمزد واریز

کارمزد برداشت

تومان
Toman
 • درگاه پرداخت آنلاین
 • انتقال بانکی (پرداخت با شناسه)
 • 200 هزار تومان
 • 1 میلیون تومان
 • 25 میلیون تومان
 • یک میلیارد تومان
 • 200 هزار تومان
 • 250 میلیون تومان
 • (مبالغ بیشتر تماس با پشتیبانی)
 • 1 درصد از مبلغ شارژ تا سقف 6,000 تومان
 • تا 50 میلیون تومان 6,000 تومان کارمزد
 • به ازای هر 50 میلیون تومان 6,000 تومان

درآمد همیشگی برای شما و دوستانتان

با دعوت از دوستان خود و ثبت تراکنش در پلتفرم دیجیکس ۲۴ با هر معامله موفقی که انجام میدهند شما هم پاداش میگیرید